Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7084 af 10318
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw 22.1.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Skulde det ikke være rigtigst at Committeens Medlemmer privatim skrev til de Medlemmer af Provinds-Committeerne, til hvilke de have personligt Bekeindtskab, deels for yderligere at anbefale Sagen og deels for at meddele Indbydernes Subskriptionssummer. – Ifald dette bifaldes, saa skal jeg med Fornøielse skrive til Schönning i Viborg, Funder i Aarhuus, Estrup i Colding, og Steenfeldt i Helsingør – samt min Svoger i Veile, forudsat at disse ere iblandt de udvalgte Mænd, hvorom jeg udbeder mig Underretning. –

Med Autoriteterne i Kbvn troer jeg at man ikke giorde uklogt i at tøve nogle Dage maaskee en Uges Tid, thi det er ikke usandsynligt at man hos adskillige vil faae mere end privat Præsentation: Derimod maatte nok Laugene, Studenterforeningen og de øvrige Selskaber have Brevene jo før jo heller. –

dn. 22 Jan. 1837 Deres
SchouwEr der sørget for at samtlige Indbydere faaet et nogenlunde betydeligt Antal Planer, – man kan ikke have for mange. – Idag eller i Morgen kommer den nok i Khvnsposten, saa det var slemt om Indbyderne ikke havde Planer. –

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 27b
Sidst opdateret 10.05.2011 Print