The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9839 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

4.2.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Testaments-Executorerne i Thorvaldsen’s Bo.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Vi have i Anledning af de Thorvaldsenske Kunstværkers Hjemsendelse ved Allerhøieste Rescript af Dags Dato til Cantsleren for Vore Ordeners Capitul udnævnt Kunstagent Bravo og Advocat Ricci i Rom samt dansk Consul Dalgas i Livorno til Riddere af Dannebrog-Ordenens 3die Classe; og have under 1ste d. M. tilskrevet den Keiserlig Østerrigske Ambassadeur i Rom Grev Lützow for at takke ham for hans Medvirkning til Opfyldelsen af Thorvaldsen’s sidste Villie.

Hvilket Vi allernaadigst meddele Testaments Executorerne i Thorvaldsen’s Bo i Anledning af deres allerunderdanigste Beretning af 21de f. M.

Befalende Eder Gud!
Givet i Vor Residentsstad Kjøbenhavn den 4de Februar 1845.

Christian R

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 231c
Persons
Johan Bravo · Christian Dalgas · Rudolf Lützow · Filippo Ricci
Last updated 17.05.2011 Print