The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6633 of 10246
Sender Date Recipient
Direktionen for den Almindelige Pensionskasse [+]

Sender’s Location

København

24.1.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift: Til / Herr Conferentsraad Collin / Deputeret i Rentekammeret og for / Finantserne, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand. –

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Den af Herr Conferentsraaden brevi manu hertil indsendte Rigs=Bank-Obligation, No= 105, dateret 1ste= Februar 1813, stor 10,000rbd= Sølv undlader man ikke herved tjenstligst at tilbagesende Dem, efter at dens Renter, ved en yderligere Paategning af undertegnede Direction, ere tilsikkrede Etatsraad Thorvaldsens Datter, Oberstinde Elisa Paulsen, i Stædet for Pension af den almindelige Enkekasse. –

Den Kongelige Direction for den almindelige Pensions Casse, den 24de– Januar 1835. –

C. W. Lange Rothe   Monrad Winge.


/ C: Clausen

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 18
Last updated 10.05.2011 Print