24.1.1835

Sender

Direktionen for den Almindelige Pensionskasse

Sender’s Location

København

Recipient

Jonas Collin

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift: Til / Herr Conferentsraad Collin / Deputeret i Rentekammeret og for / Finantserne, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand. –

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Den af Herr Conferentsraaden brevi manu hertil indsendte Rigs=Bank-Obligation, No= 105, dateret 1ste= Februar 1813, stor 10,000rbd= Sølv undlader man ikke herved tjenstligst at tilbagesende Dem, efter at dens Renter, ved en yderligere Paategning af undertegnede Direction, ere tilsikkrede Etatsraad Thorvaldsens Datter, Oberstinde Elisa Paulsen, i Stædet for Pension af den almindelige Enkekasse. –

Den Kongelige Direction for den almindelige Pensions Casse, den 24de– Januar 1835. –

C. W. Lange Rothe   Monrad Winge.


/ C: Clausen

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 18

Last updated 10.05.2011