The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8408 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

18.4.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Heinrich Carl Klein [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

See Original
Til / Hr Boghl Klein d 18 Apr 1840

Fortegnelsen over de Priser paa de Afstøbninger som Com[.] har Besørg[?] af Th. Arbeider sendes.

Naar Hr Bauer. enten stiller sikker Caution for disse, som vedkommer ham og Comissionæren[?] og giver en à conto Betaling f Eks ¾ Deel af Prisen som kan henstaae hvad ham maatte behage at anstille indtil et vist Beløb, som Comiteen endvidere refunderer[?]

C

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 157c
Persons
Carl Baurmeister
Last updated 17.05.2011 Print