The Thorvaldsens Museum Archives

Back to B

Carl Baurmeister

Denne biografi er under udarbejdelse.

Baurmeister fungerede bl.a. som boghandler og forlægger i Kiel. Han forespurgte i denne egenskab i 1840 Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, om han kunne overtage eneretten til salget af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens værker i Tyskland.
Kontakten blev etableret via Baurmeisters kollega i København Heinrich Carl Klein.

Last updated 18.05.2011

Carl Baurmeister

Carl Baurmeister

1798-1883 German Forlagsboghandler, forfatter
To Thorvaldsen1 Doc.

To and from others3 Doc.
Mentioned in1 Doc.