The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7906 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin 17.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

H.N. Clausen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: DHrr Professor Clausen / Professor Thiele.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kort før sin Afreise sendte Prof. Schouw mig den reenskrevne Forhandlings Protocol (som jeg har fremlagt i Comiteen) og Concept til det, der endnu var at tilføie. Denne Concept og Schouws Brev – tilligemed et Udkast til Fortsættelse af Protocollen med tilhørende Bilag sendes til Eftersyn og, eventualiter, Berigtigelse førend det forelægges Comiteen.
d 17 Januar 1840
Collin

Jeg har ved Gjennemlæsningen intet fundet at forandre eller at tilføie.
26 Jan. H. N. Clausen

Intet at bemærke
Thiele

De mangl. Bilag 56, 58, 59, 60, 62 beroe hos Magistraten; man kan vel, om det skulde findes værdt, faae dem udlaante.
C.

Modtaget tilbage d 7 Febr.
C.

General Comment

Brevet har været rundsendt til både H.N. Clausen og Just Mathias Thiele.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 151b
Last updated 27.05.2011 Print