The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8217 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin 25.10.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

N.65
Comiteens Formænd tillade sig at hendrage de øvrige Herrer Medlemmers Opmærksomhed paa Professor Freunds megen Tidsopoffrelse i Thorvaldsens og Comiteens Anliggende, og foreslaae, at Comiteen, til Tegn paa at Den paaskiønner det, tilstiller ham af Museumsfonden 300rbd d. 25 Nov 1839
Paa Professorerne Clausen og Thieles samt egne Vegne
Collin

Hr Professor Hetsch fuldkommen enig med Hr. Cofsraad Collin – Hetsch
Billedhugg. Bissen bifalder aldeles Forslaget. Bissen.
Mechanicus Gamst bifalder Forslaget H Gamst
Grosserer Puggaard bifalder aldeles Forslaget H Puggaard
Oberst v Prangen ligeledes v. Prangen
Justitsraad Thomsen Da ingen let, bedre kjende hvormegen Tid og Umage Professor Freund allerede har anvendt, kan det kun paa det reeneste anbefales af Thomsen
Etatsraad Koch. Biifalder de samtlige Herrers Formening Koch

General Comment

Brevet er af Jonas Collin rundsendt til komiteens medlemmer på vegne af ham selv, H.N. Clausen og Just Mathias Thiele.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 150
Persons
H.W. Bissen · H.N. Clausen · Hermann Ernst Freund · Heinrich Gamst · G.F. Hetsch · Jørgen Koch · Friederich Ernst von Prangen · Hans Puggaard · Just Mathias Thiele
Last updated 27.05.2011 Print