The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8151 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Brønnum Scavenius [+]

Sender’s Location

Gjorslev

12.8.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad / Collin / Commandeur af Dannebroge / Kjøbenhavn

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin!

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Saavidt jeg er i Stand til at dømme om slige Sager, saavel overhovedet, som med Hensyn til den korte Tid, jeg havde de forskjellige Tegninger til Gjennemsyn, – maa jeg antage at, Professor Hetschs fortjener Fortrinet, – fornemmeligen fordi Museums Bygningen derved langt mere vil komme i Stiil med de øvrige Slots Bygninger, hvortil den dog unegteligen vil vedblive at høre.
Jeg maa derfor, – skjøndt formodentligen uden Nytte, – stemme for, at de af Hr. Professor Hetsch fremlagte Tegninger blive dem, hvorefter det thorvaldsenske Museum bør bygges og indrettes.
Gjorslev d. 12te August 1839.

Ærbødigst
P. B. Scavenius

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 144
Last updated 20.02.2014 Print