Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8151 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Brønnum Scavenius [+]

Afsendersted

Gjorslev

12.8.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad / Collin / Commandeur af Dannebroge / Kjøbenhavn

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin!

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Saavidt jeg er i Stand til at dømme om slige Sager, saavel overhovedet, som med Hensyn til den korte Tid, jeg havde de forskjellige Tegninger til Gjennemsyn, – maa jeg antage at, Professor Hetschs fortjener Fortrinet, – fornemmeligen fordi Museums Bygningen derved langt mere vil komme i Stiil med de øvrige Slots Bygninger, hvortil den dog unegteligen vil vedblive at høre.
Jeg maa derfor, – skjøndt formodentligen uden Nytte, – stemme for, at de af Hr. Professor Hetsch fremlagte Tegninger blive dem, hvorefter det thorvaldsenske Museum bør bygges og indrettes.
Gjorslev d. 12te August 1839.

Ærbødigst
P. B. Scavenius

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 144
Sidst opdateret 20.02.2014 Print