The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8027 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen 24.4.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Conferentsraad Thorvaldsen har yttret for Undertegnede det Ønske, at Concerten i Frue-Kirke om mueligt kunde blive udsat, da han, ligesom mange Andre, vilde, ved en Fest hos den franske Minister i Anledning af den franske Konges [xxxxxx], være forhindret fra at overvære Concerten Aftenen d. 1ste Mai. Vi have, i Forudsætning af et almindeligt Ønske hos Comiteens Medlemmer om at opfylde denne Anmodning, truffet Foranstaltning til, at Concerten udrykkes til Onsdagen d. 8de Mai. Solnedgangen vil da vistnok indfalde 14 Minuter senere end otte Dage forud; men paa den anden Side vil Maaneskinnet da ikke komme til Uleilighed. Da Torsdagen d. 9de Mai er Christi Himmelfartsdag, vil det blive formodent at tage Nattens Timer til Hiælp for at bringe Kirken i Orden til Gudstjenesten. Dette har imidlertid tilforn, ved Concerter i Passions-Ugen, often været Tilfældet: og Korsets Nedtagelse og Tilsiderømmen vil uden Tvivl ogsaa kunne udføres til samme Tid, saameget mere som det dog maa nedhidses ved Slu[k]ningen.

Kbh. 24 April 1839. H. N. Clausen. Thiele
General Comment

Brevet er, som det fremgår, afsendt af både H.N. Clausen og Just Mathias Thiele. Modtageren er antagelig Jonas Collin.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 124a
Last updated 25.05.2011 Print