The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5878 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

10.8.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

NN
Fritz Paulsen
[+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Modtageren fremgår ikke af dokumentet, men er muligvis Fritz Paulsen, der godt kunne have bedt Thorvaldsen om en sådan erklæring forud for – eller som en betingelse for – brylluppet med Elisa. Paulsen var meget forhippet på formalia (og penge), hvilket blandt andet brev af 5.12.1832 fra Paulsen til Thorvaldsen bevidner.

Abstract

En skriftlig erklæring, hvor Thorvaldsen lover at overgive sin datter Elisa som hustru til Fritz Paulsen, hvor han forpligter sig til, straks efter brylluppet, at indsætte 40.000 rigsbankdaler rede sølv i Nationalbanken i Kjøbenhavn, og hvor han forpligter sig til at ansøge Frederik 6. om at adoptere Elisa, således at hun får status af ægtefødt barn og bliver arveberettiget.

See Original [Translation]

Jeg Underskrevne Etatsraad og Commandeur Albert Thorvaldsen erklærer herved at jeg overgiver min naturlige Datter Elisa Sophia Charlotta som Ægtehustrue til Her Oberstlieutenant v: Paulsen, forpligtende mig til strax efter deres Bryllup at indsætte i Nationalbanken en Summa af 40,000 rbd. rede Sølv, som dog bør henstaae urokkeligen, og blot Renterne tilfalde min Datter og hendes Afkom, samt i Tilfælde at hun eller hendes Afkom ikke mere existerer, anvendes i Analogie med mit Testamente paa samme Maade som mine øvrige efterladte Penge.
Jeg forpligter mig til at indgive en allerunderdanigst Ansøgning til Hans Majestæt Kongen af Danmark, hvori jeg anholder om at bemeldte min naturlige Datter Elisa Sophia Charlotta, maa blive mig adopteret som ægtefødt Barn, bære mit Navn og som min ægtefødte Datter vorde berettiget til at modtage den Arv, som jeg i min forfattede testamentariske Disposition har fastsat at efterlade hende.

Rom, d. 10 Aug 1832.
Alberto Thorvaldsen

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 1
Thiele
Thiele III, p. 454-456.
Subjects
Adoption of Elisa Paulsen · Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Elisa Paulsen's Dowry · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Wills
Persons
Frederik 6. · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Last updated 24.02.2020 Print