The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10129 of 10246
Sender Date Recipient
NN 9.9.1848 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen
Abstract

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

See Original

En Mindeblomst

paa

Thorwaldsens Grav.

 

Motto:
Han risted store Runer:
En evig Marmorskrift ‒
Og Templer og Pauluner
Bar Spor af hans Bedrift.
H.P. Holst.

Du var den rette Konge af Rom ‒
Af hele Verden udkaaret!
Din Hæder over Danmark kom,
Som havde Dig født og baaret.

Du hersked med ædel Kunstneraand!
En Laurbærkrands var din Krone,
Og Hamren var dit Scepter i Haand:
Med Meislen Du bygget din Throne.

Her sad Du saa mangt et Juleqvæld
Med dine Kæmper saa fage,
Og tømte et Bæger paa Danmarks Held
Og Hæder i kommende Dage.

Ja! stedse havde Du Blikket vendt
Til Danmarks de deilige Kyster!
En Riigdom Du haver til Hjemmet sendt
Som Sind og Øie forlyster.

Og atter Du stod paa din Fædrenejord
Den skulde Dig atter tilhøre.
Du kaldte den „Moder!” det Gammensord
Det klang saa lifligt i Øre.

Med Harpen i Haanden ved Marmoret sad
Vor Oehlenschläger, din Frænde;
Saa gjerne Du hørte hans Mesterqvad,
Og da klang Meislen behænde.

Du Hammeren lagde og Danmark en Grav
Dig aabned’ i Marmorhallen:
Med Smerte det tog hvad engang det gav!
Gud! lad os beholde Skjalden!

Carlien sen.

General Comment

Dette digt blev trykt i Berlingske Tidende.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1848, Berlingske Tidende 9.9.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Thorvaldsen as a Danish National Symbol · Thorvaldsen's Death
Persons
Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen
Last updated 16.10.2014 Print