The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10022 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Berlingske Tidende [+]

Sender’s Location

København

29.12.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Kunst.

Det vil ganske vist glæde Mange, at der nu er gjort en Begyndelse til at gjøre Thorvaldsens Mesterværk i christelig Kunst til tilgjængelig Eie for Enkelte. Der er nemlig ved en ung talentfuld Billedhugger, D. Jacobsen, som forhen er bleven bekjendt af en Composition „Skandinavien”, bleven besørget smaa Gibsafstøbninger af fire af Thorvaldsens Apostle: Petrus, Mathæus, Thomas og Jacob den Yngre, og efterhaanden vil Christus og de andre 8 Apostle følge. Ligesom Udførelsen er meget smuk og tro, saaledes er ogsaa Størrelsen meget passende, hverken for stor til Huusprydelse, eller for lille til at gjengive det Characteristiske. Prisen, 3 Rbd. pr. Stykke, maa ansees for billig, naar man betænker, at ogsaa Afstøbninger er en Kunstfrembringelse. Vi anbefale derfor dette smukke og priisværdige Foretagende til det større Publicums Opmærksomhed og Paaskjønnelse. Udsalget er hos d’Hrr. Bing & Søn.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, Nr. 303.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1846, Berlingske Tidende 29.12.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 31.05.2015 Print