Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10022 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Berlingske Tidende [+]

Afsendersted

København

29.12.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kunst.

Det vil ganske vist glæde Mange, at der nu er gjort en Begyndelse til at gjøre Thorvaldsens Mesterværk i christelig Kunst til tilgjængelig Eie for Enkelte. Der er nemlig ved en ung talentfuld Billedhugger, D. Jacobsen, som forhen er bleven bekjendt af en Composition „Skandinavien”, bleven besørget smaa Gibsafstøbninger af fire af Thorvaldsens Apostle: Petrus, Mathæus, Thomas og Jacob den Yngre, og efterhaanden vil Christus og de andre 8 Apostle følge. Ligesom Udførelsen er meget smuk og tro, saaledes er ogsaa Størrelsen meget passende, hverken for stor til Huusprydelse, eller for lille til at gjengive det Characteristiske. Prisen, 3 Rbd. pr. Stykke, maa ansees for billig, naar man betænker, at ogsaa Afstøbninger er en Kunstfrembringelse. Vi anbefale derfor dette smukke og priisværdige Foretagende til det større Publicums Opmærksomhed og Paaskjønnelse. Udsalget er hos d’Hrr. Bing & Søn.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, Nr. 303.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1846, Berlingske Tidende 29.12.
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 31.05.2015 Print