The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9576 of 10246
Sender Date Recipient
B.S. Ingemann 6.4.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Mindedigt om Thorvaldsen. Han prises som en sejrende kunstner, for hvem arbejdet var en leg, og som vandt stor berømmelse uden at tage den det mindste forfængeligt. Fordi han var født og elsket i Danmark, valgte han at kaste glans over Danmark, mens et forbavset Europa også måtte prise ham.

See Original

Albert Thorvaldsen.

Lykkelig prise vi ham, den store, den herlige Seirer
Livets Seiers-Idee heelt han udfolded og skjønt.
Kampen var ham en Leeg, og hver hans Kamp var en Seier;
Tusind Krandse han vandt, vidste dog neppe det selv.
Æren fulgte hans Gang, men aldrig tråd han for den:
Formaal var ham Bedrift, ei Bedrifternes Pris.
Danmark Vugge ham gav og Grav og kjærlig Beundring;
Derfor Danmark han gav skjønnest Glands ved sit Navn.
Storheds hædrende Navn forbauset gav ham Europa;
Og Europa han gav Storheds Værker i Arv.

B.S. Ingemann.

General Comment

Dette digt blev trykt i Fædrelandet.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Fædrelandet 6.4.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Alberto or Bertel? · Poems for Thorvaldsen · Characterizations of Thorvaldsen · Ideals of Equality · Thorvaldsen as a Danish National Symbol · Thorvaldsen's Modesty · Thorvaldsen's Funeral · Thorvaldsen's Death
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 29.06.2016 Print