The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9576 of 10246
Sender Date Recipient
B.S. Ingemann 6.4.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Commemorative poem about Thorvaldsen. He is praised as a victorious poet, to whom work was play, and who won great fame without the slightest vanity. Because he was born and loved in Denmark, he chose to share his fame with Denmark while an astonished Europe praises him.

See Original

Albert Thorvaldsen.

Lykkelig prise vi ham, den store, den herlige Seirer
Livets Seiers-Idee heelt han udfolded og skjønt.
Kampen var ham en Leeg, og hver hans Kamp var en Seier;
Tusind Krandse han vandt, vidste dog neppe det selv.
Æren fulgte hans Gang, men aldrig tråd han for den:
Formaal var ham Bedrift, ei Bedrifternes Pris.
Danmark Vugge ham gav og Grav og kjærlig Beundring;
Derfor Danmark han gav skjønnest Glands ved sit Navn.
Storheds hædrende Navn forbauset gav ham Europa;
Og Europa han gav Storheds Værker i Arv.

B.S. Ingemann.

General Comment

Dette digt blev trykt i Fædrelandet.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Fædrelandet 6.4.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Alberto or Bertel? · Poems for Thorvaldsen · Characterizations of Thorvaldsen · Ideals of Equality · Thorvaldsen as a Danish National Symbol · Thorvaldsen's Modesty · Thorvaldsen's Funeral · Thorvaldsen's Death
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 29.06.2016 Print