The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9512 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Berlingske Tidende [+]

Sender’s Location

København

25.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Albert Thorvaldsen,
Kunstnerens Konge, er død. Som et Sorgens Budskab gaaer
det Landet rundt. Men han lever i sine Værker, i disse,
hans og Danmarks Hæder og Storhed, vil han stedse
leve i den Helligdom, som er opreist for hans Kunstværker
og hvor hans Støv ogsaa skal hvile, vil han
leve blandt os!

Han blev pludselig upasselig i Aftes i Theatret
kort før Stykkets Begyndelse, blev baaren ud af
Parquettet og døde strax.

Thorvaldsen er fød d. 19. November 1770
og opnaaede saaledes en Alder af 73 Aar 4
Maaneder. Han var rask og rørig og beskjeftiget med
Sine Arbeider lige til sin sidste Stund.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, No. 82.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Berlingske Tidende 25.3.
Subjects
Thorvaldsen's Death
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 31.05.2015 Print