25.3.1844

Sender

Redaktørerne ved Berlingske Tidende

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Albert Thorvaldsen,
Kunstnerens Konge, er død. Som et Sorgens Budskab gaaer
det Landet rundt. Men han lever i sine Værker, i disse,
hans og Danmarks Hæder og Storhed, vil han stedse
leve i den Helligdom, som er opreist for hans Kunstværker
og hvor hans Støv ogsaa skal hvile, vil han
leve blandt os!

Han blev pludselig upasselig i Aftes i Theatret
kort før Stykkets Begyndelse, blev baaren ud af
Parquettet og døde strax.

Thorvaldsen er fød d. 19. November 1770
og opnaaede saaledes en Alder af 73 Aar 4
Maaneder. Han var rask og rørig og beskjeftiget med
Sine Arbeider lige til sin sidste Stund.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, No. 82.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Berlingske Tidende 25.3.

Subjects

Persons

Last updated 31.05.2015