The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9002 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 3.3.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

‒ Fra Rom skrives i ”Leipz. All. Zeit.”: „Thorvaldsen føler sig igjen hjemme i den evige Stad; alle Hengivenhedsfølelser for Skuepladsen for hans Berømmelse ere atter blevne levende hos ham i den Grad, at han allerede med fuldkommen Bestemthed har erklæret, at han vil henleve sine sidste Dage i Rom og ikke paa noget andet Sted, og for strax i alle Punkter definitivt at fastsætte denne Beslutning, har han allerede udkaaret en Fuldmægtig til at føre de af hans Konstskatte til Kjøbenhavn, der ere bestemte til det der paabegyndte „Thorvaldsenianum”. Dette ærefulde Hverv er tiltænkt Konstneren Bravo”.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 16de Aarg. No. 62.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Kjøbenhavnsposten 3.3.
Persons
Johan Bravo · Bertel Thorvaldsen
Last updated 21.05.2015 Print