The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7928 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dannevirke 24.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

[...]

Om Thorvaldsen fortælles følgende Anekdote. En Mand viste ham nogle Conditorifigurer af Sukker, idet han gjorde den Bemærkning: “De seer. Hr. Conferentsraad, at man ogsaa kan modellere i Danmark.” “Derom har jeg aldrig tvivlet,” svarede Kunstneren, “jeg indrømmer ogsaa, at disse Figurer ere smagfuldere end mine.”
 

[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Dannevirke 24.1.1839.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Dannevirke 24.1.
Subjects
Thorvaldsen's Humour
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 25.01.2016 Print