The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7446 of 10246
Sender Date Recipient
NN 7.2.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

[...]

Thorvaldsen. Alle Aviser have gjenlydt med Berømmelse over et af denne Kunstners nyeste Mester-værker “Guttenbergs Statue;” støbt i Bronze af Crozatier i Paris. Paa Forsiden læses:

Joannem. Gennsfleiseh.
De Gutenberg.
Patricium Moguntium
Aere. Per totam. Europam. Collato.
Posuerunt. Cives.
MD,CCCXXXVII.

(For Johannes Gennsfleisch af Guttenberg; Maynzer Patricier; ved Bidrag fra hele Europa; oprettet af hans
Medborgere 1837).
Paa Bagsiden læses:

Artem quae Graecos Latuit
Latuitque Latinos.
Germani Sollers Extudit Ingenium.
Nunc quidquid veteres Sapiunt
Sapiuntque Recentes.
Non sibi. Sed Populis Omnibus
Id sapiunt.

(Kunsten, Grækere og Romere ikke kjendte, opdagede en Tydskers kløgtige Aand; hvad nu de Gamle og Nyere end vide, vide de ikke for sig, men for ethvert Folk).

Staden Maynz har tilstillet Thorvaldsen Borgerrettigheden i Samme m. m.
 

[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Materialier 7.2.1838.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Materialer 7.2.
Subjects
Thorvaldsen's Honorary Titles · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 26.02.2016 Print