The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7786 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

20.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

‒ Som man erfarer vil Æresdiplomet som Borger af Kjøbenhavn imorgen Middag Kl. 1 høitideligen blive overrakt Thorvaldsen af Stadens Overpræsident, i en Forsamling paa Raadhuset af Stadens Magistrat og de 32 Mænd. Thorvaldsen er derpaa indbuden til at deeltage i en festlig Dineer, som Magistraten og de 32 Mænd give til Ære for ham paa Skydebanen.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 12te Aarg. No. 320.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 20.11.
Subjects
Thorvaldsen's Appointment As Honorary Citizen Of Copenhagen · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.03.2015 Print