The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7634 of 10246
Sender Date Recipient
Caspar Claudius Rosenhoff 18.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

See Original

Thorvaldsen her!

,,Den Krands, Europa fletter om hans Pande,
Skal da hos Dansken straale dobbelt skjøn”‒

H.C. Ørsted.

I dag skal Politik forstumme ‒
Kom, blide Sanggudinde, kom!
Vær atter god! spil ei den Grumme!
Jeg har jo stemt min Harpe om.
Hvis ellers her Partier findes,
Er Vaabenstilstand dog idag;
Hvor Kunstneren skal Krandse bindes.
Bør Alle gjøre fælles Sag.

Og det en Kunstnerfyrste gjælder;
Thi han er Fyrste, han er stor!
Hans Rige Vaabenmagt ei fælder,
Trods Statsgjæld vil det staae i Flor.
Vær stolt, Du lille Plet i Norden,
Du, „Dannevang med grønne Bred!”
Har Part i ham end hele Jorden,
Saae Du dog bedst hans Sønlighed.

Dog ak, o Musa! Du som skulde
Mig lære synge blidt paany,
Du kan ei hjælpe mig, Du Hulde,
Beundrende Du tier bly.
Ei smukke Ord Du har at give;
Henrevet selv, ei Du formaaer
At kunne Andre nu henrive:
For Musers Yndling taus Du staaer. ‒ ‒

Er det fast ei, som med ham kommer
Til Nordens længe barske Luft
En Alfehær fra Sydens Sommer
Og vifter ud sin varme Duft?
En venlig Aand os alt omsvæve;
Os, længst af Hverdagslivet træt;
Hiin Himmelgnist paany oplever,
Hvor Kunsten atter skeer sin Ret!

General Comment

Dette digt blev trykt i Den Frisindede, 4de Aarg. Nr. 74.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Den Frisindede 18.9.
Subjects
Thorvaldsen as a Danish National Symbol · Thorvaldsen's Homecoming 1838
Persons
Bertel Thorvaldsen · H.C. Ørsted
Last updated 29.09.2014 Print