Back to R

Caspar Claudius Rosenhoff

Denne biografi er under udarbejdelse.

Rosenhoff var redaktør af ugebladet Den Frisindede, 1835-47, som Thorvaldsen abonnerede på.

Portrættet til højre af Rosenhoff er en beskåret udgave af en litografi fra 1842 af den danske tegner og litograf Edvard Lehmann (1815-1892), 152×101 mm. Det findes i Den kongelige Kobberstiksamling.

Last updated 06.04.2015

Edvard Lehmann: C.F. Rosenhoff, 1842

Caspar Claudius Rosenhoff

1804-69 Danish Author, journalist
To Thorvaldsen3 Doc.

To and from others6 Doc.