The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7661 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

25.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Kjøbenhavn , 25. September.

Igaar, Mandagen den 24de September, blev i Roeskilde Østifternes 2den Provindsialstænder Forsamling aabnet.

[…]

Mange af de Ankomne havde glædet sig til, at de foruden at deeltage i Dagens Festlighed tillige skulde nyde et Syn, der ellers vanskeligt vilde blive dem til Deel, og hvis Minde vilde bevare denne Dag i en behagelig og uforglemmelig Erindring hos Tilskuerne, at de skulde see Ham, der for Tiden har bemægtiget sig hele Landets Tanker og Hierter, nylig hjemvendt fra den gule Tibers Bredder, vandre om ved Issefjorden paa de nordiske Kæmpegraves klassiske Jordbund. Men bittert skuffedes Haabet, Albert Thorvaldsen kom ikke, men til Lykke var det kun en ringe Upasselighed, der paabød ham Forsigtighed med at foretage denne korte Reise til et Sted, som ogsaa hans Aand har bidraget til at forherlige.

[…]

General Comment

Denne artikel blev trykt i avisen Dagen nr. 229, 25.9.1838. Kun de Thorvaldsen-relevante dele citeres.
Artiklen handler om Thorvaldsens forestående tur til Roskilde i forbindelse med stænderforsamlingen i byen. Som det fortælles her, ankom han dog ikke 24.9.1838, men først 4.10.1838.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Dagen 25.9.
Other references

  • Jf. Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 208.

Subjects
Thorvaldsen's Homecoming 1838
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 13.04.2017 Print