25.9.1838

Sender

Redaktørerne ved Dagen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Kjøbenhavn , 25. September.

Igaar, Mandagen den 24de September, blev i Roeskilde Østifternes 2den Provindsialstænder Forsamling aabnet.

[…]

Mange af de Ankomne havde glædet sig til, at de foruden at deeltage i Dagens Festlighed tillige skulde nyde et Syn, der ellers vanskeligt vilde blive dem til Deel, og hvis Minde vilde bevare denne Dag i en behagelig og uforglemmelig Erindring hos Tilskuerne, at de skulde see Ham, der for Tiden har bemægtiget sig hele Landets Tanker og Hierter, nylig hjemvendt fra den gule Tibers Bredder, vandre om ved Issefjorden paa de nordiske Kæmpegraves klassiske Jordbund. Men bittert skuffedes Haabet, Albert Thorvaldsen kom ikke, men til Lykke var det kun en ringe Upasselighed, der paabød ham Forsigtighed med at foretage denne korte Reise til et Sted, som ogsaa hans Aand har bidraget til at forherlige.

[…]

General Comment

Denne artikel blev trykt i avisen Dagen nr. 229, 25.9.1838. Kun de Thorvaldsen-relevante dele citeres.
Artiklen handler om Thorvaldsens forestående tur til Roskilde i forbindelse med stænderforsamlingen i byen. Som det fortælles her, ankom han dog ikke 24.9.1838, men først 4.10.1838.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Dagen 25.9.

Other references

Subjects

Persons

Last updated 13.04.2017