The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7130 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 6.3.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

‒ Fra Rom meldes, at Thorvaldsen har overtaget en ny Sculptur-Bestilling til Torlonias Villa. ‒ Küchler skulde begynde paa at male Oberstlieutn. Poulsens Familie efter en komposition af Thorvaldsen. Constantin Hansen malede paa et Stykke, forestillende „Romere, der spille Boccia paa Pladsen foran Vestatemplet.” Ernst Meyer havde fuldendt et Maleri, som man anseer for det bedste, der er udgaaet fra hans Pensel. Det forestiller en Udskibning paa Capri henimod Aften.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aarg. No. 65.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 6.3.
Persons
Albert Küchler · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 04.03.2015 Print