The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7129 of 10244
Sender Date Recipient
Hendrik Wilhelm Breinholm [+]

Sender’s Location

Tyrsted

9.3.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferensraad Collin / Commandeur af Dannebroge / og Dannebrogsmand p:p: / fnn: / Kjøbenhavn

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Underdanig P. M!

I Tyrsted Sogn, Hatting Herred, Weile Amt har alle Gaardbeboerne tegnet sig for Bidrag til et Museum for Thorvaldsens Kunstsager a) Een Gang for alle 1rd= b) og for 3 Aar 5rd. 1 [tegn for mark], foruden det Bidrag af Undertegnede, som ved S. T. Hr. Provst Plesner vil blive anmeldt. Dette Bidrag er vel saare ringe; men tvende Aars mindre heldige Høst, byder en særdeles Indskrænkning for de her i Sognet mindre velhavende Fæstebønder. Staaer Indbydelen aaben til en længere Tid, turde jeg vel haabe, om dette Aars Høst skulde blive heldigere, at forøge det, nu saare ringe Bidrag, med flere Deeltagere.

Tyrsted den 9’ Marti 1837. underdanig
H Breinholm
Sognepræst til Tyrsted og Uth
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33s
Last updated 10.05.2011 Print