The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6387 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

17.2.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

‒ Udg. af Veile Avis har i et Brev fra Rom, dateret 17de f. M., erholdt følgende Meddelelse: “For nogle Dage siden har vor berømte Landsmand Thorvaldsen været i Livsfare. Han stod paa en høi Stiges øverste Trin, for at modellere noget ved Hovedet af den colossalste Hest, han arbeider paa, da han, tabt i sit Arbeide og glemmende hvor han stod, traadte tilbage, for i Afstand at betragte sit Værk. En Følge heraf var, at han styrtede ned, men havde i Faldet Aandsnærværelse nok til at gribe om Hestens ene Øre (der er anlagt paa en af Hestens indvendige Jernstænger fremragende stærk Ring) og blev saaledes frelst.” ‒ Et andet af vore Provindsialblade melder, at “Thorvaldsens adopteerte Datter, Oberstinde v. Paulsen, den 1ste Januar har født en Søn, som Dagen efter var bleven døbt i St. Peterskirken i Rom. Barnet blev holdt over Daaben af Fru v. Gothen, og fik Navnene Frederik Peter Albert Thorvaldsen Ludvig. Thorvaldsen og den danske Konsul vare Faddere.”

‒ I Kiel circulerer for Tiden en Subskriptionsindbydelse til Bedste for det Monument, som skal oprettes for Bogtrykkerkunstens Opfinder, Guttenberg, i hans Fødeby Mainz. Som man erfarer har Thorvaldsen tilbudet, at levere Modellen dertil uden Betaling.

General Comment

Disse notitser udkom i Kjøbenhavnsposten 17.2.1834, ottende årgang, no. 34.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1834, Kjøbenhavns-Posten 17.2.
Subjects
Adoption of Elisa Paulsen · Thorvaldsen as Godfather
Persons
Gutenberg-kommissionen · Elisa Paulsen · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 11.03.2016 Print