The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5839 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Sender’s Location

Aarhus

1.6.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori notitsen blev trykt.

Omnes
Abstract

Avisnotits om Elisa Thorvaldsens forlovelse med Fritz Paulsen.

See Original

Ifølge Breve fra Rom er vor berømte Landsmands, Etatsraad Thorvaldsens adopterede Pleiedatter, eneste Arving til hans store Formue, i denne Tid bleven forlovet med en dansk Officeer, som har opholdt sig et Par Aarstid i Italien.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stiftstidende No 88., 1.6.1832.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1832, Aarhus Stifts-Tidende 1.6.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Adoption of Elisa Paulsen · Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Elisa Paulsen's Dowry · Thorvaldsen's Children
Persons
Elisa Paulsen · Fritz Paulsen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 22.08.2016 Print