The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3079 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Fyens Stiftstidende 24.9.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

At vor Thorvaldsen ikke blot er stor som Kunstner, men ogsaa eier det ædleste Hjerte, derpaa læses et skjønt Beviis i Kbhavns Skilderie. Paa Frederikssteens Fæstning i Norge sidder nemlig i denne Tid for Kassemangel en Kammerassessor H.H. Gunnerus, Fader til 7 Børn, hvem hans Venner forgjæves havde søgt at udfrie ved at foranstalte en Subskription, da der ganske uformodet ankom et Brev fra vor ædle Thorvaldsen, hvori han, rørt ved denne, ham iøvrigt kun lidet bekjendte Mands Skjæbne, skjænker ham et skjønt Basrelief i Marmor, forestillende hvad Italienerne sædvanlig kalde en Carita, det er en Gruppe af en Moder med tvende Børn, hvilket med det Allerførste vil indtræffe fra Livorno hertil, og efter Hr. Gunnerus’s Ønske vorde offentlig udstiller før det af ham gjøres i Penge. ‒ En saadan Handling trænger ikke til videre Udvikling. Den straaler, liig Solen, ved sin egen Glands. Opbevaret i Historiens Aarbøger vil den give en Fremtids Malling Anledning til at sige:
Han var stor som Kunstner, men endnu større som Menneske!

General Comment

Denne tekst udkom i Fyens Stifts d. 24.9.1822.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1822, Fyns Stifts 24.9.
Subjects
Idolizing Thorvaldsen · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Donation to Hans Henrik Gunnerus
Persons
Hans Henrik Gunnerus · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 06.05.2015 Print