The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5882 of 10246
Sender Date Recipient
Leonardo Camia [+]

Sender’s Location

Rom

August-oktober 1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Luigi Bienaimé [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Regnskab vedrørende den italienske tegner Leonardo Camias, tegninger efter to Thorvaldsenværker, hhv. Døende løve (Schweizerløven), jf. A119 eller Liggende løve
jf. A122, og Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, A613.

See Original
  Io sottoscrit[t]o confesso di aver ricevuto dal sig. Luigi Bienaime per conto del sige C.[ommendatore] Thorvaldsen scudi Romani cinque per som[m]inistrazione aconto del dissegno del Tubia dico scudi
 
5

Roma 15 Agosto 1832 Leonardo Camia

  e più adi 25 Agosto 1832 dico scudi – – 5

Leonardo Camia

  e più adi 2 Settembre 1832 scudi cinque 5

Leonardo Camia

  e più adi 14 Settembre 1832 scudi sei – – 6

Leonardo Camia

  e più adi 3 Ottobre 1832 scudi – – 6

Leonardo Camia

  e più adi 19 Ottobre 1832 in saldo di scudi trenta a seconda degli ordini del sig.e Thorvaldsen ricevo io qui sottoscritto dal sig. L. Bienaimé scudi
scudi trenta

5
30

Leonardo Camia


[på papirets anden side:]

Roma 31 Ottobre 1832

Io sottoscrit[t]o confesso di aver ricevuto dal sige L. Bienaime per conto del sige C.[ommendatore] Thorvaldsen scudi Romani cinque quali mi passa aconto del dissegno del Leone dico scudi – – –

5 –
Leonardo Camia

General Comment

Regnskabet daterer den italienske tegner Leonardo Camias, tegninger efter de omtalte to Thorvaldsenværker. Fra 1821 tegnede Camia adskillige af Thorvaldsens værker til brug ved grafiske reproduktioner.


Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1832-1833.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 2, 1832-1833.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab No. 2, 1832, nr. 219
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Account No. 2, 1832-1833 · Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works · Drawing from Works of Art · Drawings, Allegories · Drawings, Christian Mythology · Thorvaldsen's Collection of Drawings · Workshop Accounts
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 19.08.2014 Print