The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 37 of 10246
Sender Date Recipient
Eiler Hagerup Schiøtz [+]

Sender’s Location

København

27.6.1796 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af stambogsindførslen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

A greeting in Thorvaldsen’s album.

See Original

Thorvaldsen!

Nyd glæden før den iiler hen
Og lad ey Tiden ubrugt svinde;
Vor Ungdom kommer ey igien,
Den flyer, som lette Skye for Vinde!
Kiob: d: 27d Junii 1796. E.H.Schiötz
General Comment

Dette er en hilsen i Thorvaldsens stambog, N213. Schiøtz forærede også Thorvaldsen et eksemplar af den danske forfatter C. Prams bog Stærkodder, København 1785. Schiøtz skrev en dedikation i bogen, som Thorvaldsen siden medbragte på sin rejse til Italien
Da de to venner – så vidt vides – ikke traf hinanden efter deres fælles ungdom i København, må nærværende stambogsblad og bogdedikationen sandsynligvis stamme fra samme dag, da Stærkodder blev givet “til en Erindring”, dvs. formodentlig som en afskedsgave før billedhuggerens rejse.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Archival Reference
N213
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Album · Friends of Thorvaldsen's Youth
Works
Last updated 09.02.2015 Print