The Thorvaldsens Museum Archives

Back to P

C. Pram

Thorvaldsens forbindelse med Pram må have været forholdsvis tæt. De må have kendt hinanden i billedhuggerens ungdom i 1790’ernes København. Thorvaldsen tegnede 1795 en portrættegning (i privateje) af forfatteren. Tegningen blev mangfoldiggjort som kobberstik af Andreas Flint, E2299.
Under sit ophold i Danmark deltog Thorvaldsen 10.4.1820 i en afskedsfest for Pram.
Pram arbejdede bl.a. som medredaktør af kulturtidsskriftet Minerva, 1785-93, sammen med en anden af Thorvaldsens bekendte, Knud Lyne Rahbek.
Pram blev bedst kendt for sit muntert-ironiske heltedigt Stærkodder. Et Digt i femten Sange, 1785, M718, som Thorvaldsen må have brudt sig særlig godt om, da han tog et eksemplar af bogen med sig, da han rejste til Italien i 1796, se Thorvaldsens dagbog 1797 og se dedikationen i bogen.
Pram var ligesom mange andre af Thorvaldsens venner fra hans ungdomstid i København medlem af den litterære klub Norske Selskab, jf. Bliksrud, op. cit.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Pram repræsenteret i Kataloget.

References

  • Liv Bliksrud: Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, Oslo 1999, p. 290.

Last updated 07.01.2013

Christen Henriksen Pram #

C. Pram

Christen Henriksen Pram 1756-1821 Danish, norwegian Forfatter
Mentioned in7 Doc.