The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Eiler Hagerup Schiøtz

Eiler Hagerup Schiøtz var født i Stavanger og er sandsynligvis identisk med den E.H. Schiøtz, der i 27.6.1796 skrev en hilsen i Thorvaldsens stambog, N213, før billedhuggerens afrejse til Italien.

Schiøtz var i København i 1790’erne som universitetsstuderende, jf. Falk-Jensen & Hjorth-Nielsen, op. cit.

Samme Schiøtz forærede Thorvaldsen et eksemplar af den danske forfatter C. Prams bog Stærkodder, København 1785. Schiøtz skrev en dedikation i bogen, som Thorvaldsen siden medbragte på sin rejse til Italien, se listen over bøger i Thorvaldsens dagbog 1797. Bogen findes i dag i biblioteket på Thorvaldsens Museum, M718.

Schiøtz var sorenskriver i Norge og repræsentant i Stortinget.

References

  • A. Falk-Jensen & H. Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936, Candidati politices 1852-1936, Candidati actuarii 1922-1936, København 1954 (under Schiøtz).

Last updated 16.04.2013

Eiler Hagerup Schiøtz

1775-1855 Norwegian Jurist, byfoged og sorenskriver
To Thorvaldsen2 Doc.