No. 37 af 10318
Afsender Dato Modtager
Eiler Hagerup Schiøtz [+]

Afsendersted

København

27.6.1796 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af stambogsindførslen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

En hilsen i Thorvaldsens stambog.

Se original

Thorvaldsen!

Nyd glæden før den iiler hen
Og lad ey Tiden ubrugt svinde;
Vor Ungdom kommer ey igien,
Den flyer, som lette Skye for Vinde!
Kiob: d: 27d Junii 1796. E.H.Schiötz
Generel kommentar

Dette er en hilsen i Thorvaldsens stambog, N213. Schiøtz forærede også Thorvaldsen et eksemplar af den danske forfatter C. Prams bog Stærkodder, København 1785. Schiøtz skrev en dedikation i bogen, som Thorvaldsen siden medbragte på sin rejse til Italien
Da de to venner – så vidt vides – ikke traf hinanden efter deres fælles ungdom i København, må nærværende stambogsblad og bogdedikationen sandsynligvis stamme fra samme dag, da Stærkodder blev givet “til en Erindring”, dvs. formodentlig som en afskedsgave før billedhuggerens rejse.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Arkivplacering
N213
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens stambog · Ungdomsvenner
Værker
Sidst opdateret 09.02.2015 Print