The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8315 of 10246
Sender Date Recipient
Ole Bang [+]

Sender’s Location

København

28.1.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det hæfte, hvori dedikationen er skrevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

En dedikation til Thorvaldsen.

See Original

Bertel Thorvaldsen

–––––

– Alle Titler, alle Stierner,
Og af Kors den hele Skok,
Her med skiællig Grund jeg fierner
Navnet er jo Alle nok. –

Hengivenst og venskabeligst

OBang

General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i Bangs trykte publikation: Mindetale over Kong Frederik den Sjette ved Universitetets Sørgefest den 28 Januar 1840, København 1840. Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M876,2.
Hæftet er indbundet i sort sørgepapir.


Når Bang øverst henvender sig til billedhuggeren udelukkende ved at skrive hans navn, bryder han tilsyneladende med datidens tiltalenorm, som ellers krævede, at man brugte personens titler og passende høflighedsformularer, sådan som det fx er almindeligt flere steder blandt Arkivets dokumenter.
Men Bang får elegant komplimenteret billedhuggeren ved at hævde, at den tilsyneladende mangel på pli i bund og grund er udtryk for en endnu større ærbødighed: For hvis man bare skrev og sagde navnet Bertel Thorvaldsen, var alle de utallige titler, ordner og udnævnelser, han ellers var begavet med, overflødige, se evt. Thorvaldsens udnævnelser. Navnet behøvede ingen ydre æresbevisninger, men var stort nok i sig selv.

Archival Reference
M876,2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Idolizing Thorvaldsen · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Frederik 6.
Last updated 20.10.2014 Print