The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8314 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Peter Jacobsen [+]

Sender’s Location

København

28.1.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af recepten.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this prescription is not available at the moment.

See Original

# 11 sbølv[?]

[tegn for et antal unser] Ligni quassid[?] Qonuis[?]

[tegn for 1 unse]

D.h. [XX] di[gnrere?]
med een brutnille[?] Machra[?]

d 28 / 1 / 40

Jacobsen,
Dr[?]

Hr Konferentsraad
Thorvaldsen

[med en anden hånd:]
Svane Apothek
Wichmann

General Comment

Dette er en recept med medicin til Thorvaldsen. Den er ganske vanskelig at læse, bl.a. fordi medicinen anføres i de såkaldte nürnbergske vægtenheder, der blev anvendt på danske apoteker til ca. 1850, se Petersen, op. cit. Vægtenhederne er fx unse, skrupel, dram og gran, og de anføres med særlige tegn. 1 unse svarer til ca. 29,8 gram.
Recepten opbevares i en brevtaske, N76, sammen med tre andre recepter.

Archival Reference
N76,4
Other references

  • Kurt Petersen: ‘Det medicinske målesystem’, in: Virke og Vækst, Sydvestsjællands Museum, Sorø 2007, p. 23-36.

Works
Last updated 14.02.2013 Print