No. 2392 of 10318
Sender Date Recipient
M.F. Liebenberg [+]

Sender’s Location

København

13.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Song for Thorvaldsen in Borup’s Society, Copenhagen.

See Original

Sang
til Broder 71 i
D.D.L.S

den 13de October 1819.

–––––––––––
Kjøbenhavn.
Trykt hos Andreas Seidelin,
Hof- og Universitets-Bogtrykker.


Velkommen til det Brodersæde,
Hvor svundne Dages Minde Dig
Gienkalder Ungdoms rene Glæde,
Os alle uforglemmelig!
Vort Samfunds, som vort Danmarks Roes!
Velkommen atter hid til os!

Til fjerne Syd Dig Kunsten kaldte
Fra Vennekreds og Fædrekyst.
Men Rygtet fjern og nær fortalte
Dit Kunstnerværd med sanddru Røst.
Med Broderstolthed, Brodersmiil
Din Hæders Ry vi lytted’ til.

Dit Hjerte drog Dig hid tilbage;
Det slaaer saa varmt for Fædreland!
Det giemmer Mindet af de Dage,
Da her Du modnedes til Mand.
I Sydens Myrtelunde Du
Ømt kom Din Herthedal i hu.

Her Borgerkrandsen Dig skal pryde,
Og Broderarm omslynge Dig!
Her skal Erkiendtlighed Dig yde
Den Tak, som giør Dig lykkelig!
Her gyder Nordens Kraft og Lyst
Fornyet Ungdom i Dit Bryst!

General Comment

Denne sang blev sunget ved den fest, som Borups Selskab afholdt 13.10.1819 for at fejre, at selskabets medlem, Thorvaldsen, var vendt tilbage til Danmark i 1819.
Sangen er her afskrevet efter en trykt udgave, som i lighed med to andre sange til samme lejlighed findes i småtryksarkivet på Thorvaldsens Museum. Den blev også trykt i Rahbek, op. cit. Sangen er usigneret i denne udgave, men er signeret “Liebenberg” i Rahbek, op. cit., og Barfod, op. cit., p. 58-59, anfører også samme forfatter.

Archival Reference
M18,4 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)
Thiele
Festen, hvor sangen blev sunget, er omtalt Thiele III, p. 16.
Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 59.
  • Knud Lyne Rahbek: ‘Til vor hiemkomne Broder Thorvaldsen’, in: Tilskueren, No. 71, København 15.10.1819, p. 565-566.
Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20 · Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Artistic Environment in Copenhagen · Social Life in Denmark · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen and Theater · Thorvaldsen as a Danish National Symbol · Thorvaldsen's Patriotism · Friends of Thorvaldsen's Youth
Last updated 02.02.2013 Print