Comment on 13.10.1819

Dvs. Det Dramatiske-Literaire Selskab, der var det officielle navn på Borups Selskab.

Last updated 27.07.2009