13.10.1819

Sender

M.F. Liebenberg

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Abstract

Song for Thorvaldsen in Borup’s Society, Copenhagen.

Document

Sang
til Broder 71I i
D.D.L.SII

den 13de October 1819.

–––––––––––
Kjøbenhavn.
Trykt hos Andreas Seidelin,
Hof- og Universitets-Bogtrykker.


Velkommen til det BrodersædeIII,
Hvor svundne Dages Minde Dig
Gienkalder Ungdoms rene Glæde,
Os alle uforglemmelig!
Vort Samfunds, som vort Danmarks Roes!
Velkommen atter hid til os!

Til fjerne Syd Dig Kunsten kaldte
Fra Vennekreds og Fædrekyst.
Men Rygtet fjern og nær fortalte
Dit Kunstnerværd med sanddru Røst.
Med Broderstolthed, Brodersmiil
Din Hæders Ry vi lytted’ til.

Dit Hjerte drog Dig hid tilbage;
Det slaaer saa varmt for Fædreland!
Det giemmer Mindet af de Dage,
Da her Du modnedes til Mand.
I Sydens Myrtelunde Du
Ømt kom Din HerthedalIV i hu.

Her Borgerkrandsen Dig skal pryde,
Og Broderarm omslynge Dig!
Her skal Erkiendtlighed Dig yde
Den Tak, som giør Dig lykkelig!
Her gyder Nordens Kraft og Lyst
Fornyet Ungdom i Dit Bryst!

General Comment

Denne sang blev sunget ved den fest, som Borups Selskab afholdt 13.10.1819 for at fejre, at selskabets medlem, Thorvaldsen, var vendt tilbage til Danmark i 1819.
Sangen er her afskrevet efter en trykt udgave, som i lighed med to andre sange til samme lejlighed findes i småtryksarkivet på Thorvaldsens Museum. Den blev også trykt i Rahbek, op. cit. Sangen er usigneret i denne udgave, men er signeret “Liebenberg” i Rahbek, op. cit., og Barfod, op. cit., p. 58-59, anfører også samme forfatter.

Archival Reference

M18,4 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)

Thiele

Festen, hvor sangen blev sunget, er omtalt Thiele III, p. 16.

Other references

Subjects

Commentaries

  1. Dvs. Thorvaldsen. Medlemmerne af Borups Selskab titulerede hinanden som brødre og med medlemsnummeret, se biografien om selskabet.

  2. Dvs. Det Dramatiske-Literaire Selskab, der var det officielle navn på Borups Selskab.

  3. Dvs. Borups Selskab. Som nævnt titulerede selskabets medlemmer hinanden som brødre. Som det fremgår, bruges brodermetaforen også flittigt i den resterende del af sangen.

  4. Herthadal er en lokalitet ved Lejre, men bruges poetisk som en omskrivning af Sjælland, og nu og da hele Danmark, jf. Hertha i Ordbog over det danske Sprog. Man troede tidligere, at Hertha var navnet på en nordisk gudinde, men det byggede på en misforståelse.

Last updated 02.02.2013