The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7788 of 10246
Sender Date Recipient
J.L. Heiberg [+]

Sender’s Location

København

21.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Bertel Thorvaldsen
[+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this song is not available at the moment.

See Original

Til
Thorvaldsen
fra
Staden Kjøbenhavn
den 21de November 1838.

Kjøbenhavn.
Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz,
Kongelig og Universitets-Bogtrykker.

Mel. Vi Sømænd gjør ei mange Ord

Der er et helligt Borgerbrev,
Som ene Musen skriver;
Enhver, som derved Borger blev,
I Guders Hjem det bliver.
Alt paa Din Vugge Musens Gunst
Dig indskrev i sit Rige,
Og Indfødsret Dig gav Din Kunst
Iblandt Udødelige.

Og Den, som fìk et sligt Patent,
Er Borger trindt paa Jorden,
I hvert et Land, hvor Lys er tændt,
I Syden som i Norden.
Syv Stæder stredes om Homer,
For Landsmand ham at kalde;
Mod Dig den hele Verden seer,
Om Dig de strides alle.

Men har Du rundet Borgernavn
I fjerne Land og Stæder,
Med Stolthed nævner Kjøbenhavn
Sig Vuggen for Din Hæder;
Og aldrig glemmer Axelstad,
At Du den ei forgjetter;
Sin Borgerkrands, sit Egeblad
Den om Din Laure fletter.

Naar snart paa Moderstadens Grund
Din Kunst-Hal høit vil stande,
Og lokke Folk til Øresund
Fra Verdens fjerne Strande:
Da Stadens Borger mindes vil
Ved Dine Mindesmærker,
At Du, som hører Verden til,
Er vor i Liv og Værker.

J.L. Heiberg

General Comment

Sangen er trykt i anledning af Thorvaldsens udnævnelse til æresborger i København 21.11.1838.

Archival Reference
M18,21 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Subjects
Thorvaldsen's Appointment As Honorary Citizen Of Copenhagen · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 23.02.2020 Print