The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7612 of 10246
Sender Date Recipient
C.J. Boye 16.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen
Abstract

Tribute to Thorvaldsen on the arrival of the frigate Rota at Elsinore, sung or recited at a ceremony on board the steamship Dronning Marie. Boye celebrates Thorvaldsen’s patriotism and the honour he has brought Denmark.

See Original

Til
 
Albert Thorwaldsen.
 
Paa Helsingørs Rhed.

Velkommen hjem til Danmarks Kyst!
Du vil den aldrig glemme;
I Kunstner-Barm og Digter-Bryst
Har Kjærligheden hjemme.
Din Ungdoms-Lund staaer Bredden nær
Og Dig velkommen byder;
O! Hjertet har dog Bøgen kjær,
Endskjøndt Dig Lauren pryder!

Vær hilset paa det favre Sund,
Som Hav med Hav trolover
!
Du elsker dog af Hjertens Grund
De kjære, sølvblaae Vover.
Ad Danskes Vei til Roes og Magt
Dig Bølgen maatte bære;
Og Seier har Dig Toget bragt;
Det bragte Danmark Ære.

Velkommen mellem Havn og Havn
Dig hilse to Nationer
.
Hvert Folk Du har jo lært Dit Navn,
Og Alle bød Dig Kroner.
De skinne med samdrægtig Glands.
Lad Verdens Fyrster krige!
En lukket Ring er Kunstens Krands,
Og eet er Aandens Rige!

General Comment

Denne sang er trykt i et hæfte og blev sunget ved festen for Thorvaldsen 16.9.1838.

Archival Reference
M18,19 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Thorvaldsen as a Danish National Symbol · Thorvaldsen's Homecoming 1838
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 26.08.2016 Print