The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.9.1838

Sammenstillingen af bøg og laurbær som et billede dels på foreningen af de to nationer/regioner, Thorvaldsen levede i, dels på ærefulde menneskelige kvaliteter er gentaget andre steder, fx i den indre gård på Thorvaldsens Museum, der er bemalet med egetræer, laurbær og palmer. Se hertil Lisbeth Balslev Jørgensens artikel ‘Thorvaldsens Museum, symbol og fortolkning’ fra 1970.

Last updated 29.09.2014