The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5110 of 10246
Sender Date Recipient
N.C.L. Abrahams [+]

Sender’s Location

København

8.3.1830 [+]

Dating based on

Sangen er ikke dateret, men den gengives også i et brev af 13.5.1830 fra F.C. Hillerup til Thorvaldsen. Her dateres festen, hvor sangen blev sunget, til 8.3.1830.

De danske Romere [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Sang af Abrahams ved den første fest for De danske Romere i København på Thorvaldsens romerske fødselsdag.

See Original

Thorvaldsens Skaal.

Mel. Jeg er en Mand, som har saa vidt omvandret.

Vi ere Mænd, som alle vidt omvandred’,
Saa Ingen meer bereist man sige kan;
I Aften selv vi Opholdsted forandred’,
Og flyttede os hen til Sydens Land.

Vi ere ei i Nordens kolde Zone,
Og Ingen over Knippelsbroen kom.
Vi sidde nu i – Via del Tritone,
Der ligger, som I veed, i den Stad Rom.

Vel sandt, vi Kneipen nu ei kunde gjæste,
Hvis vi til Rom med Vetturinen gik;
Men den, som kjør med Phantasiens Heste;
Kan gjøre Reisen i et Øieblik.

Her see vi ei, hvor rask Minenten favner
Sin skjønne Mø i Saltarellospring
Men tro mig kun, en rigtig Christianshavner
Forstaaer kanskee vel nok saa godt den Ting.

Og kan vi ei i Vaticanet vanke,
Og saligt skue Kunstens Helligdom,
Det er en Trøst, at hver jo i sin Tanke,
Kan skabe sig et lille elsket Rom.

Held den, der gamle Roma seer og kjender,
Og mindes den taknemmelig og glad!
Held alle vore gode, kjære Venner,
Som leve i den evig store Stad!

Der boer en Mand, som ogsaa vidt omvandred’,
Og Ingen meer bereist man nævne kan.
Skjøndt sjelden han sit Opholdsted forandred’,
Saa reiste dog hans Navn saa vidt om Land.

En Skaal for ham, den store danske Mester!
Nu klinker Alle, fylder bredfuldt Maal –
Han, som var Vært for os, da vi var Giæster,
Vor Thorvaldsens, vor store Kunstners Skaal!!

General Comment

Denne sang er trykt i anledning af selskabet De danske Romeres fejring af Thorvaldsen og hans romerske fødselsdag 8.3.1830 i København. Billedhuggeren var ikke selv til stede.
Festen fandt sted i Bødkerkroen på Christianshavn og beskrives i et brev fra F.C. Hillerup til Thorvaldsen, hvori sangen også er gengivet, dog med et ekstra vers.
Der findes bevaret endnu en kopi af sangen.


Festen var den første i en række, som selskabet foranstaltede op gennem 1830erne – som regel hvert år den 8. marts.

Archival Reference
M18,18 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836)
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Society of the Danish Romans · Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Artistic Environment in Copenhagen · Social Life in Denmark · Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 10.10.2018 Print