The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.3.1830

Og har vi her ej Vaarens blide Varme,
Og hører Druen med til vores Læst,
Saa veed vi og, at man i Bacchi Arme
I Rom, saavel som her, faaer Varme bedst.

Last updated 07.07.2014