8.3.1830

Sender

N.C.L. Abrahams

Sender’s Location

København

Recipient

De danske Romere

Recipient’s Location

København

Dating based on

Sangen er ikke dateret, men den gengives også i et brev af 13.5.1830 fra F.C. Hillerup til Thorvaldsen. Her dateres festen, hvor sangen blev sunget, til 8.3.1830.

Abstract

Sang af Abrahams ved den første fest for De danske Romere i København på Thorvaldsens romerske fødselsdag.

Document

Thorvaldsens Skaal.

Mel. Jeg er en Mand, som har saa vidt omvandretI.

Vi ere MændII, som alle vidt omvandred’,
Saa Ingen meer bereist man sige kan;
I Aften selv vi Opholdsted forandred’,
Og flyttede os hen til Sydens LandIII.

Vi ere ei i Nordens kolde Zone,
Og Ingen over Knippelsbroen kom.
Vi sidde nu i – Via del TritoneIV,
Der ligger, som I veed, i den Stad Rom.

Vel sandt, vi Kneipen nu ei kunde gjæste,
Hvis vi til Rom med VetturinenV gik;
Men den, som kjør med Phantasiens Heste;
Kan gjøre Reisen i et Øieblik.

Her see vi ei, hvor rask MinentenVI favner
Sin skjønne Mø i SaltarellospringVII
Men tro mig kun, en rigtig Christianshavner
Forstaaer kanskee vel nok saa godt den Ting.

Og kan vi ei i Vaticanet vanke,
Og saligt skue Kunstens Helligdom,
Det er en Trøst, at hver jo i sin Tanke,
Kan skabe sig et lille elsket Rom.

Held den, der gamle Roma seer og kjender,
Og mindes den taknemmelig og glad!
Held alle vore gode, kjære Venner,
Som leve i den evig store Stad!

Der boer en MandVIII, som ogsaa vidt omvandred’,
Og Ingen meer bereist man nævne kan.
Skjøndt sjelden han sit Opholdsted forandred’,
Saa reiste dog hans Navn saa vidt om Land.

En Skaal for ham, den store danske Mester!
Nu klinker Alle, fylder bredfuldtIX Maal –
Han, som var Vært for os, da vi var GiæsterX,
Vor Thorvaldsens, vor store Kunstners Skaal!!

General Comment

Denne sang er trykt i anledning af selskabet De danske Romeres fejring af Thorvaldsen og hans romerske fødselsdag 8.3.1830 i København. Billedhuggeren var ikke selv til stede.
Festen fandt sted i Bødkerkroen på Christianshavn og beskrives i et brev fra F.C. Hillerup til Thorvaldsen, hvori sangen også er gengivet, dog med et ekstra vers.
Der findes bevaret endnu en kopi af sangen.


Festen var den første i en række, som selskabet foranstaltede op gennem 1830erne – som regel hvert år den 8. marts.

Archival Reference

M18,18 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836)

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Den dengang populære drikkevise Jeg er en Mand, som har saa vidt omvandret var skrevet af den danske forfatter Peder Magnus Trojel / Trøjel (1743-1793).
  Melodiens ophavsmand kendes dog p.t. ikke.

 2. Dvs. selskabet af De danske Romere, der ved denne lejlighed mødtes første gang. Forsamlingen bestod af 21 danske mænd, som havde opholdt sig i Rom, og som kendte Thorvaldsen.

 3. Festen foregik i Bødkerkroen på Christianshavn, der til lejligheden var blevet udsmykket som et romersk trattoria, hvorfor selskabet havde illusionen af at være i “Sydens Land”.

 4. Der refereres til et værtshus, muligvis La Chiavica (kloakken) et osteri på hjørnet af Via del Tritone og Via Sistina.
  H.C. Andersen omtaler osteriet i sin roman Improvisatoren som “det bedste Osteria, hvor Kunstnerne samles”.
  Via del Tritone ligger umiddelbart ved Piazza Barberini, hvor Thorvaldsens værksteder også befandt sig, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værksteder. Thorvaldsen selv boede i Via Sistina ved Trinità dei Monti, jf. referenceartiklerne Thorvaldsens bopæle og Casa Buti.

 5. En drosche eller hyrevogn med kaleche trukket af heste, på italiensk vetturino.

 6. En minente var i 1800-tallets Rom en kvinde, der trods en lavere social baggrund alligevel var fornemt og festligt klædt. Se fx Treccani.
  Minenter blev ofte afbildet i fx Achille Pinellis skildringer af det romerske folkeliv, som i fx E977,43, der viser en vogn fyldt med minenter på tur.
  Antagelig husker Abrahams galt her, fordi han i digtet lader minenten omfavne “sin skjønne Mø”, hvilket umiddelbart lyder som om, minenten er af hankøn med mindre, at der skulle være tale om et dansende kvindepar.

 7. Saltarello er en kvik italiensk folkedans, hvor musikkens livlige 3/4 takt ledsager dansernes hastige trin og hver takts afsluttende lille hop. Navnet “saltarello” er afledt af det italienske “saltare”, dvs. hoppe el. springe.

 8. Dvs. Thorvaldsen.

 9. Dvs. fyldt til randen, se Ordbog over det danske Sprog.

 10. Thorvaldsen afholdt tit selskaber for de danske tilrejsende til Rom, som fx juleaften 24.12.1825.

Last updated 10.10.2018