The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9604 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Ny Portefeuille
J.C. Schythe [+]

Sender’s Location

København

14.4.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvor denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

‒ Et af C. Richard komponeret Mindeblad over Thorvaldsen vil om kort Tid udkomme hos Reitzel. Kunstneren har havt den heldige Idee at fremstille af Thorvaldsens Liv: den sidste Dag i hans Atelier, hvorved han har faaet Leilighed til at anbringe den store Mester selv midt iblandt sine navnkundigste Værker: Gratierne, Hercules, Hyrdedrengen, Juleglæde, Mars, Venus o fl. a. Han selv læner sig til Løven, og foran ham staaer Luthers Büste paa Piedestallen. I Hjørnerne ere anbragte de fire Thorvaldsenske Medaillons: Poesien, Musiken, Maler- og Billedhuggerkunsten. Det Hele er omgivet af en let Ramme med sindrige Attributer.

General Comment

Denne tekst udkom i tidsskriftet Ny Portefeuille, op. cit.

Archival Reference
M17,83 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844)
Other references

  • J.C. Schythe (ed.): Ny Portefeuille, 2. Bind, Nr. 2, 14.4.1844, p. 48.

Subjects
Thorvaldsen's Death
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 10.04.2017 Print