The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2630 of 10246
Sender Date Recipient
Peter Theodor Schorn [+]

Sender’s Location

København

26.9.1820 Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Da Thorvaldsen forlod Danmark.

August 1820.

Kjender Du den høie Lyst
For en Helt at gløde?
Slaaer for Hvad er Stort Dit Bryst,
Hjertet nu maa bløde!
Bort en Kunstens Heros gaaer,
Som er værd at hædre,
Som er værd at gløde for,
Som har danske Fædre!

Ak! maaskee for sidste Gang
Vi hans Aasyn skue!
Maa vor Barm ei være trang?
Maa vor Kind ei lue?
Dog vor lille Broderflok
Tør ham ikke standse;
Om den høie Kunstnerlok
Skal der flere Krandse!

Kunsten vinker ad sin Søn!
Vi Farvel maae sige;
Egens Krands og Bøgen grøn
Maa for Lauren vige.
Far da vel paa Land og Søe,
Søn af fælleds Moder
Aldrig skal den Tanke døe:
Thorvald er vor Broder!

P. Theod. Schorn.

General Comment

Denne sang blev trykt i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 26.9.1820, men stammer fra tiden umiddelbart før Thorvaldsens afrejse fra Danmark 11.8.1820
Se sangen i sin oprindelige skikkelse her.

Archival Reference
M17,67 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1820)
Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20
Persons
Peter Theodor Schorn · Bertel Thorvaldsen
Last updated 31.01.2020 Print