26.9.1820

Sender

Peter Theodor Schorn

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Da Thorvaldsen forlod Danmark.

August 1820.

Kjender Du den høie Lyst
For en Helt at gløde?
Slaaer for Hvad er Stort Dit Bryst,
Hjertet nu maa bløde!
Bort en Kunstens Heros gaaer,
Som er værd at hædre,
Som er værd at gløde for,
Som har danske Fædre!

Ak! maaskee for sidste Gang
Vi hans Aasyn skue!
Maa vor Barm ei være trang?
Maa vor Kind ei lue?
Dog vor lille Broderflok
Tør ham ikke standse;
Om den høie Kunstnerlok
Skal der flere Krandse!

Kunsten vinker ad sin Søn!
Vi Farvel maae sige;
Egens Krands og Bøgen grøn
Maa for Lauren vige.
Far da vel paa Land og Søe,
Søn af fælleds Moder
Aldrig skal den Tanke døe:
Thorvald er vor Broder!

P. Theod. Schorn.

General Comment

Denne sang blev trykt i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 26.9.1820, men stammer fra tiden umiddelbart før Thorvaldsens afrejse fra Danmark 11.8.1820
Se sangen i sin oprindelige skikkelse her.

Archival Reference

M17,67 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1820)

Subjects

Persons

Last updated 31.01.2020